molenQ_logo_als_titel
Ons bedrijf is vernoemd naar de molen ‘Q’ in Burgerbrug, Noord Holland. Gebouwd in 1597 als poldermolen om de Zijpe en Hazepolder te bemalen. Dienstbaar bracht deze molen, samen met anderen molens in het gebied, de zekerheid dat het land watervrij en vruchtbaar bleef voor economische groei. De molen vormde indertijd dan ook het nationale symbool van vindingrijkheid en onverzettelijkheid in de strijd tegen het water.
molenQ_stijlelement
Onze opdrachtgevers kunnen deze kwaliteiten ook van ons verwachten. Wij helpen ondernemingen weer op het droge om ze daar te houden. Zorgen voor een groeiversnelling waarmee we ze naar een volgende ondernemingsfase brengen of bouwen bruggen voor ondernemers richting de (semi) publieke sector. Daarnaast lossen wij voor de (semi) publieke sector ingewikkelde bestuurlijke en/of maatschappelijke kwesties op vindingrijke wijze op. Met een frisse blik en een andere kijk op zaken werken wij voor deze beide partijen en haar DGA's dan wel betrokken bestuurders. De vier partners staan daarbij symbool voor de wieken van de molen waarbij een ieder zijn eigen specifieke kwaliteiten inbrengt. Wij staan voor normen en waarden uit de oude tijd en voor partnerschap en discretie. Zij vormen de basis van ons handelen. Van daaruit inspireert, dirigeert en investeert MolenQ.
Strategische inspiratie
molenQ_logo_als_titel inspireert haar opdrachtgevers met kennis, energie en lef om strategische en tactische keuzes te maken. Wij creëren inzicht, overzicht en daar waar gevraagd (maatschappelijk) draagvlak ten behoeve van de gewenste oplossingen. Ook verzorgen wij de implementatie daarvan.

Ondernemers

MolenQ helpt ondernemers bij vraagstukken op het gebied van opvolging-, groei- en schaalvergroting. Relevante kwesties in een snel veranderende wereld waarin grenzen vervagen, verschuiven of verdwijnen waardoor ondernemers het gevoel kunnen hebben er alleen voor te staan. MolenQ stelt samen met de ondernemer de juiste diagnose en werkt daarbij branche overstijgend om strategische en tactische keuzes te kunnen maken. Van daaruit vertalen wij de oplossingen naar de praktijk. Wij werken snel, doeltreffend en denken buiten de gebaande paden.

(Semi) publieke sector

MolenQ ondersteunt de (semi) publieke sector bij het oplossen van complexe bestuurlijke en/of maatschappelijke vraagstukken. Onze kracht is het creëren van (hernieuwd) draagvlak, in verbinding met alle stakeholders. Vanuit inzicht en overzicht in de strategische keuzemogelijkheden ontzorgt MolenQ (overheid-) instellingen, alsook betrokken bestuurders, door stap voor stap naar het gewenste eindresultaat toe te werken.

Leiderschaps- & ontwikkelingsvragen

MolenQ houdt ondernemers en bestuurders graag een spiegel voor om hen te helpen bewustzijn te ontwikkelen en inzicht te krijgen in hun eigen rol en de impact daarvan op de omgeving. Wij zijn een partner waarmee je over je eigen persoonlijke kwaliteiten maar ook valkuilen kunt sparren. Die je ondersteunt om op je ontwikkelingsvraag, los van de dagelijkse praktijk, te reflecteren. Werk/privé balans kennen wij daarbij niet. Wij noemen het leven, waarin je maximaal tot je recht komt zodra je innerlijke verlangen daarop aansluit.
Deal dirigent
molenQ_logo_als_titel dirigeert uitdagende vraagstukken op professionele wijze naar oplossingen toe. Of het nu gaat om (groei)kapitaal, bedrijfsovernames, het creëren van het juiste (maatschappelijk) draagvlak bij stakeholders of deal structurering. Daarnaast zijn wij ook uw partner voor het organiseren of vlottrekken van operationele en maatschappelijke vraagstukken. Op basis van discretie en persoonlijke betrokkenheid ontzorgen wij u als opdrachtgever.   Wij analyseren, overzien en dirigeren het bestaande krachtenveld naar een deal toe. Zo krijgen wij, daar waar gewenst, de neuzen weer één kant op en weten dit ook vast te houden. U kunt daarbij van ons concrete acties verwachten die leiden tot het beoogde succes.   Vanuit maatwerk en creativiteit in plaats van lijvige consultancy en adviesrapporten. Voor onze opdrachtgevers hanteren wij daarbij een aantrekkelijke kostenstructuur. Door onze actieve inzet pas écht in rekening te brengen zodra een deal door ons succesvol tot stand is gebracht.  
Actieve Kapitaalsdeelname
molenQ_logo_als_titel investeert actief in ondernemingen in transitie en met een opvolgingsvraagstuk. Investeren doen wij op eigen kracht maar ook in nauwe samenwerking met derden. Als toegewijde en oplossingsgerichte business partner investeren wij daarom niet alleen in financiële zin, maar ook door hands-on betrokken te zijn bij onze deelnemingen. Wij herkennen het verbeterpotentieel van ondernemingen en helpen dit volledig te ontsluiten. Dit vanuit een actieve managementrol, zakelijke aanpak en onder andere de koppeling aan ons netwerk. MolenQ legt daarbij de focus op de (middel)lange termijn. Onze intensieve betrokkenheid zorgt naast nieuwe elan, voor een duidelijk groeiplan met de daarbij behorende strategische en tactische keuzes en helpt de werkelijke waarde van de onderneming zichtbaar te maken. Onze focus ligt op Nederlandse ondernemingen met een goede potentiële marktpositie en een duidelijk groeivermogen. MolenQ richt zich specifiek op MKB Nederland en is hierbij uniek gepositioneerd om de ondernemingskansen te identificeren en te realiseren. Als partner van de ondernemer dan wel aandeelhouders, of als volledig overnemende partij.
Partners
Contact

Formulier

Indien u contact wenst dan wel informatie wilt ontvangen kunt u het onderstaande formulier invullen.